Voorkomen van wateroverlast. Dat moeten we samen doen!

Nederland leeft met water. Al eeuwen. Ook in Alkmaar wordt continu gewerkt aan het watersysteem. Met het Waterplan Alkmaar werken we aan schoner water in de stand en het voorkomen van wateroverlast nu en in de toekomst. Een probleem dat we nu al voorzien is dat het vaker heel hard gaat regenen. En bij die hevige regenbuien ontstaat wateroverlast. Niet alleen bij rivieren of in polders, maar mogelijk ook op straat.

De gemeente Alkmaar wil zoveel mogelijk wateroverlast
voorkomen. Daarom wil de gemeente het
schone regenwater afkoppelen van het
afvalwater. Daarmee zorgen we voor schoner
water in de stad en kan wateroverlast worden
voorkomen. Tegelijkertijd verbetert de
gemeente daarmee de kwaliteit van uw
woon- en leefomgeving.